Monitor napięcia pakietu 6S - lipoGUARD6S - RCConcept

Monitor napięcia pakietu 6S - lipoGUARD6S - RCConcept

Cena: 90,00 zł

dodaj do koszyka

Wysyłka tego produktu od : 20,00 zł

lipoGUARD jest urządzeniem programowalnym monitorującym stan naładowania pakietów w modelach zdalnie sterowanych. Urządzenie sygnalizuje stany naładowania pakietów emitując sygnały świetlne i dźwiękowe za pomocą diody świecącej oraz dźwiękowego generatora piezoelektrycznego. lipoGUARD6S służy do monitorowania napięcia pakietów pakietu litowo-polimerowego o napięciu roboczym 22.2V, gdzie napięcia mieszczą się w przedziale 16.20V – 25.50V.

 
Może także pracować z pakietami innych typów takimi jak pakiety litowo-żelazowe, litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe a także niklowo-kadmowe, których napięcia mieszczą się w zakresie pomiarowym urządzenia.
 

Urządzenie może sygnalizować błyskami świetlnymi i dźwiękowymi pięć stanów pakietu. Dwa z nich wynikają z typu monitorowanego pakietu. W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany typu pakietu – jest dostępny jeden typ: LiPo. Producent przewiduje zmiany w oprogramowaniu tak aby w przyszłości umożliwić użytkownikom zmianę typu ogniw.

PACK_HIGH – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu wykracza poza górny zakres pomiarowy 25,50V. Może oznaczać to, że został podłączony pakiet o wyższym napięciu znamionowym (np. 8S) lub pakiet 6S jest przeładowany lub uszkodzony. Nie należy lekceważyć takiego komunikatu!

PACK_OK (NORMAL FLIGHT) – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu znajduje się w normie. Zaleca się, aby nie programować żadnej sygnalizacji w tym stanie ponieważ jest to informacja niosąca małą ilość informacji.

PACK_RESERVE (RESERVE STATE) – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu zbliża się do dolnej granicy użytkowej pakietu.

PACK_EMPTY (LANDING NOW) – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu osiągnęło stan dolnej granicy użytkowej. Dla pakietu litowo-polimerowego 6S zaleca się, aby próg tego stanu był programowany około 2V do 3V wyżej niż iloczyn zalecanego minimalnego napięcie ogniwa (3,20V) i ilości cel (6).

PACK_LOW – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu wykracza poza dolny zakres pomiarowy 16,20V. Może to oznaczać, że został podłączony pakiet wyładowany lub pakiet o niższym napięciu znamionowym (np. 4S). W przypadku sygnalizacji stanu PACK_LOW przy podłączonym naładowanym pakiecie 6S należy sprawdzić czy pakiet nie jest uszkodzony. Nie należy lekceważyć takiego komunikatu!

 

Urządzenie umożliwia programowanie progów napięciowych dla trzech stanów sygnalizacji. Stany z programowalnymi progami to:
 • NORMAL FLIGHT
 • RESERVE STATE
 • LANDING NOW

 
Dane techniczne:
 • Min.napięcie mierzone 16.20 [V]
 • Max. napięcie mierzone 25.50 [V]
 • Maksymalny pobór prądu: ?
 • Masa (z okablowaniem): 11,4 g
 • Wymiary (bez okablowania): 48 x 13 x 9 mm
 • Długość przewodów zasilających: 25 cm
 • Długość przewodów z diodą świecącą LED: 40 cm
 • Długość przewodów z sygnalizatorem dźwiękowym BUZZER: 20 cm

Inne produkty z tej kategorii

Zapytaj nas o ten produkt

weryfikator